Utbildnings- och forskningssamarbete i Vasa

Vasa högskolekonsortium

Vasa är Finlands största studiestad i förhållande till befolkningsmängden. Vasa högskolekonsortium är ett nätverk av högskolor och universitet som verkar i staden. Syftet är att förbättra och utveckla användningen av högskolornas resurser.

Vasa universitet

Ett internationellt aktivt forsknings­universitet

 

Vasa yrkeshögskola

Den viktigaste partnern för kunskap

VAMK erbjuder studerande möjligheten att få kontakt med arbetslivet och de mest intressanta företagen i Finland redan under studietiden. Från högskolan utexamineras internationella och kunniga ingenjörer, tradenomer, sjukskötare, hälsovårdare och socionomer.

 

Novia

Finlands största svenskspråkiga yrkeshögskola

Yrkeshögskolan Novia utbildar kunniga yrkesmänniskor för att möta näringslivets behov. Novia stöder kontinuerlig kompetensutveckling genom att erbjuda FUI-arbete som involverar både studerande och personal.

 

Åbo Akademi

Ett mångvetenskapligt och internationellt universitet

Åbo Akademi är ett mångvetenskapligt universitet med internationellt erkänd forsknings- och utbildningsverksamhet, där arbets- och studiespråken är svenska och engelska.

Universitetet bidrar till samhället genom kultur, utbildning och ny vetenskaplig kunskap. Åbo Akademis campus i Vasa, som ursprungligen grundades i Åbo, fyllde 50 år 2024.

 

Hanken

110 år av ekonomistudier

Svenska handelshögskolan (Hanken) har mer än 110 års erfarenhet av utbildning och forskning inom företagsekonomi. Hanken har vuxit till ett av Finlands mest internationella universitet. Universitetet grundades i Helsingfors och började undervisa även i Vasa år 1980.

 

Helsingfors universitet

Ett av de bästa universiteten i världen

Helsingfors universitet grundades 1640 och har sen dess vuxit till ett internationellt universitet som rankas bland de 100 bästa universiteten i världen.

Helsingfors universitets juridiska fakultet har erbjudit tvåspråkig utbildning i Vasa sedan 1991. I Vasa kan du avlägga rättsnotarieexamen som hör till utbildningsprogrammet för rättsnotarie och den högre juris magisterexamen.